"Nga ngố" chơi trội, đưa team LMHT 5 nữ vào thi đấu giải chuyên nghiệp quốc nội LCL bị team 5 nam "giã" cho không thở được

eSports

"Nga ngố" chơi trội, đưa team LMHT 5 nữ vào thi đấu giải chuyên nghiệp quốc nội LCL bị team 5 nam "giã" cho không thở được

 Thay vì để đội hình như bình thường với 5 thành viên nam, Vaevictis Esports cho cả 5 thành viên nữ mới toanh vào thi đấu và bị đánh cho tan tác: 5…