Phi công Elite Dangerous ham lập kỷ lục ai dè lại bị mắc kẹt ngoài không gian suốt 3 tháng, cộng đồng phải ra tay giải cứu

Game Online

Phi công Elite Dangerous ham lập kỷ lục ai dè lại bị mắc kẹt ngoài không gian suốt 3 tháng, cộng đồng phải ra tay giải cứu

Một phi công Elite Dangerous, Chỉ huy Deluvian Reyes Cruz, đã bị mắc kẹt trong không gian suốt 3 tháng ròng. Vốn nuôi tham vọng sẽ lập kỷ lục về quãng đường…