Người chơi Phàm Nhân Tu Tiên 3D - Funtap sẽ được tự mình chuyển sinh, đột phá 25 tầng cảnh giới sức mạnh 'y như trong phim'

Game Mobile

Người chơi Phàm Nhân Tu Tiên 3D - Funtap sẽ được tự mình chuyển sinh, đột phá 25 tầng cảnh giới sức mạnh 'y như trong phim'

Phàm Nhân Tu Tiên 3D tự tin rằng là game chuẩn nguyên tác từng xuất hiện, người chơi sẽ được trải nghiệm “con đường tu tiên” chân thực.