World War Z giới thiệu chế độ PvPvZ: Vừa sinh tồn trước hàng trăm xác sống, vừa phải đề phòng người chơi khác

PC - Console

World War Z giới thiệu chế độ PvPvZ: Vừa sinh tồn trước hàng trăm xác sống, vừa phải đề phòng người chơi khác

Saber Interactive đã chia sẻ thông tin mới về chế độ Player vs Player vs Zombie (PvPvZ) trong World War Z, trò chơi rất được mong đợi lấy cảm hứng từ bộ…