Chẳng phải đợi đến Battlefield V, dưới đây là 20 chi tiết “ảo diệu” nhất của series Battlefield từ trước tới giờ

PC - Console

Chẳng phải đợi đến Battlefield V, dưới đây là 20 chi tiết “ảo diệu” nhất của series Battlefield từ trước tới giờ

Trong đời thực bạn không thể cứ thế “spawn” ra ngay vị trí ông chỉ huy đơn vị được. Dù chúng ta chưa được xem một đoạn gameplay thực tế nào cả,…