Faker: "Tôi nghĩ bây giờ chính là thời đại hoàng kim của mình." - Faker trải lòng về sở thích và tương lai của mình

eSports

Faker: "Tôi nghĩ bây giờ chính là thời đại hoàng kim của mình." - Faker trải lòng về sở thích và tương lai của mình

Faker đã có một cuộc phỏng vấn với Go Yong-jun từ OSEN: “Tôi nghĩ ngay lúc này chính là thời đại hoàng kim của mình.” Faker nói. “Nếu trước kia tôi đã…