Sau 3 ngày công chiếu, Avengers: Endgame đạt doanh thu hơn 1.2 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu và muốn soán ngôi vị ông vua phòng vé của Avatar

Cộng Đồng

Sau 3 ngày công chiếu, Avengers: Endgame đạt doanh thu hơn 1.2 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu và muốn soán ngôi vị ông vua phòng vé của Avatar

Như vậy là chưa cần đến 1 tuần để đạt 1 tỷ đô như nhiều chuyên gia dự báo trước đó với Avengers: Endgame. Dựa vào nhiều báo cáo tổng hợp từ…