Quốc Hội Mỹ vào cuộc, Google buộc nhà sản xuất ứng dụng trên Play Store phải tiết lộ tỷ lệ rơi đồ khi mở hộp quà

Cộng Đồng

Quốc Hội Mỹ vào cuộc, Google buộc nhà sản xuất ứng dụng trên Play Store phải tiết lộ tỷ lệ rơi đồ khi mở hộp quà

Google đã đưa ra chính sách mới cho cửa hàng Play Store, yêu cầu các nhà sản xuất trò chơi ghi rõ cho người dùng thấy cơ hội được nhận vật phẩm…