Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile cho phép người chơi thỏa sức khám phá cả kho tàng võ học với tính năng mới Sáng Tạo Tuyệt Học

Game Mobile

Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile cho phép người chơi thỏa sức khám phá cả kho tàng võ học với tính năng mới Sáng Tạo Tuyệt Học

Ngoài môn phái mới Thương Vân, chiến trường Loạn Chiến Cửu Châu Cốc thì phiên bản VLTK1M mới còn mang tới tính năng Sáng Tạo Tuyệt Học.