close

TOP Game Mobile ra mắt game thủ Việt THÁNG 8/2020

Game MobileGame Online

Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng trong Rules Of Survival – “PUBG Tàu”

Hoàn thiện dọc bài viết item trong Rules Of Survival, Game4V tiếp tục gửi đến bạn đọc các thông sốcộng thêm khi gắn đầy đủ phụ kiện cho súng

Rules Of Survival

Nòng giảm thanh súng trường – Giảm tiếng súng bắn, giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival

Nòng giảm thanh súng ngắm – Giảm tiếng súng bắn, giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival

Nòng giảm thanh súng SMG – Giảm tiếng súng bắn, giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival

Nòng giảm giật súng trường – Giảm tối đa độ giật ngang dọc của súng đồng thời giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival

Nòng giảm giật súng ngắm – Giảm tối đa độ giật ngang dọc của súng đồng thời giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival

Nòng giảm giật súng SMG – Giảm tối đa độ giật ngang dọc của súng đồng thời giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival

Nòng chặn tia lửa đạn súng trường – Che tia lửa đạn đồng thời giảm nhẹ độ giật ngang dọc của súng

Rules Of Survival

Nòng chặn tia lửa đạn súng ngắm – Che tia lửa đạn đồng thời giảm nhẹ độ giật ngang dọc của súng

Rules Of Survival

Nòng chặn tia lửa đạn súng SMG – Che tia lửa đạn đồng thời giảm nhẹ độ giật ngang dọc của súng

Rules Of Survival

Nòng súng shotgun – Giảm độ lệch đường đạn, tăng tốc độ nhả đạn

Rules Of Survival

Tay cầm ngang – Giảm nhẹ độ giật ngang dọc của súng, tăng nhẹ tốc độ ngắm

Rules Of Survival

Tay cầm dọc – Giảm mạnh độ giật ngang dọc của súng

Rules Of Survival

Băng đạn thay nhanh súng trường – Tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival

Băng đạn mở rộng súng trường – Tăng số lượng đạn 1 băng

Rules Of Survival

Băng đạn mở rộng thay nhanh súng trường – Tăng tốc độ thay đạn, tăng số lượng đạn 1 băng

Rules Of Survival

Báng súng trường – Giảm độ giật chiều dọc, tăng nhẹ tốc độ ra đạn

Rules Of Survival

Báng súng M4 – Chỉ dành cho M4A1, giảm mạnh độ giật ngang dọc của súng

Rules Of Survival

Báng súng Shotgun – Tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival

Băng đạn mở rộng súng ngắm – Tăng số lượng đạn 1 băng

Rules Of Survival

Băng đạn thay nhanh súng ngắm – Tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival

Băng đạn mở rộng thay nhanh súng ngắm – Tăng số lượng đạn 1 băng, tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival

Băng đạn thay nhanh súng SMG – Tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival

Băng đạn mở rộng súng SMG – Tăng số lượng đạn 1 băng

Rules Of Survival

Băng đạn mở rộng thay nhanh súng SMG – Tăng số lượng đạn 1 băng, tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival

Ống ngắm Red dot – ống ngắm nguyên bản

Rules Of Survival

Ống ngắm Holo – ống ngắm nguyên bản

Rules Of Survival

Ống ngắm 2X – Nhân 2 lần tầm ngắm

Rules Of Survival

Ống ngắm 4X – Nhân 4 lần tầm ngắm

Rules Of Survival

Ống ngắm 8X – Nhân 8 lần tầm ngắm

Thông tin chi tiết:

Group: https://www.facebook.com/groups/1525652314192509/

Tải bản game bản tiếng Trung: http://t2.163.com/

Tải bản game bản quốc tế: http://www.rulesofsurvivalgame.com/

Discord rủ nhau cùng chơi: https://discord.gg/Zdx7ZNV

Link đăng ký (với bản tiếng Trung): https://zc.reg.163.com/regInitialized?onlyNetease=1

Trang chủ: http://www.rulesofsurvivalgame.com/

Bài liên quan
Game Mobile

Lê Minh Chi Hải - Game sinh tồn trên biển hấp dẫn rục rịch thử nghiệm

Game Mobile

Soccer Manager 2021 sắp phát hành bản quốc tế

Game Mobile

Phòng Tuyến Thư Kích - Game FPS đồ họa giống Tập Kích mở Beta Test

Game MobilePC - Console

miHoYo xác nhận Genshin Impact sẽ chính thức mở cửa vào tháng 10