eSports

Một vài lưu ý cho bản cập nhật 7.5

Bản cập nhật 7.5 rất nhiều biến động ở rất nhiều vị trí, điển hình như Leblanc đã bị Nerf cho “không thấy ngày về luôn”. Và bản cập nhật 7.5 đã…