eSports

Đột Kích: Đến cả boost cấp cũng... hack

Có vẻ không còn bất cứ chế độ nào của Đột Kích là không có hack, kể cả những room boost cấp khi đối thủ đứng yên và bạn chỉ có việc tới gần “headshot”. Cứ ngỡ những room boost cấp, boost kill với 7 đối thủ “máy” đứng treo thì người up chỉ việc chạy sang và thoải mái ăn kill, vừa đẹp…