Tổng hợp tin game: xem trang phục của người khác trong lmht