PC - Console

Xbox Series X có nóng hay không?

Mới đây trên một số trang Twitter có đề cập tới việc cỗ máy Xbox One Series X của Microsoft có dấu hiệu nóng hơn so với các thiết bị khác liệu điều đó có chính xác.