Cộng Đồng

[FACT] Gal Gadot là ai?

Gal Gadot, một trong những người phụ nữ hấp dẫn bậc nhất của Maxim năm 2014, là biểu tượng đại diện cho mẫu phụ nữ của thế hệ mới: hiện đại, giỏi…