Game Mobile

Cùng truy tìm đội hình Vua Kiếm Hiệp Funtap "đánh đông dẹp bắc" của cao thủ trên đỉnh Hoa Sơn

Trong số những tướng được trích từ kiếm hiệp Cổ Long, Kim Dung, Mã Vinh Thành thì chỉ có một số ít nhân vật mạnh mẽ được cao thủ Vua Kiếm Hiệp Funtap tin dùng Tròn 1 tuần kể từ thời điểm ra mắt, Vua Kiếm Hiệp Funtap đã bắt đầu xuất hiện những game thủ leo top đỉnh Hoa Sơn Luận Kiếm. Đối với một game…
Game Mobile

Vua Kiếm Hiệp Funtap có gì đặc biệt?

Có lịch sử phát triển, một cộng đồng có sẵn và cái duyên chưa dứt với game thủ Việt là những điều khiến Vua Kiếm Hiệp Funtap trở thành một tựa game đặc biệt chưa từng xuất hiện Nếu như bạn chưa biết thì…