Game Online

Sát Thần VTC: Xứng danh tay to MMOARPG

Với nhiều tính năng đặc sắc, Sát Thần VTC (http://satthan.vtcgame.vn/) – tựa game sẽ Open Beta vào 16/09 tới – hoàn toàn xứng danh tay to MMOARPG [fresh_link home=”http://satthan.vtcgame.vn/” face=”https://www.facebook.com/satthan.vtc” group=”” forum=”” down=”” gift=”” android=””…