Cộng Đồng

Kiss Cam: Sốc, điên, khó chịu

Kiss Cam là một trào lưu mới nổi trong giới trẻ Việt Nam mà nhân vật chính sẽ chạy khắp nơi và “cưỡng hôn” những người họ bắt gặp. Game thủ Việt…