Game Online

NPH ơi, game thủ ngại lắm!

Game online vốn dĩ được tạo ra với mục đích giải trí, thế nhưng đôi lúc người chơi luôn phải sống trong lo lắng vì những nỗi sợ cố hữu tồn tại trong thế giới…