Media

Quảng bá nước tăng lực phong cách Final Fantasy XII

Nước tăng lực và một tựa game thuộc thể RPG như Final Fantasy XII thì có điều gì mà liên quan tới nhau? [su_youtube_advanced url=”http://youtu.be/FErPdubljjg” showinfo=”no”] Theo dõi đoạn video quảng cáo nước tăng lực theo phong…