eSportsGame MobileGame Online

Vainglory đổi chủ

Trò chơi MOBA đình đám Vainglory bất ngờ đổi chủ. Super Evil Megacorp rời vị trí nhà phát hành. Super Evil Megacorp có hơn 45 triệu người chơi cho trò chơi đấu…