Tổng hợp tin game: tướng đầu tiên tự sát được trong lol