eSports

[Comic] 1 Ngày ở Học viện Liên Minh

1 ngày ở Học viện của Ahri, Darius, Ekko, and Vlad sẽ như thế nào? Không cần phải tưởng tượng nữa, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng bộ truyện tranh của họa sĩ Gutter Rat…