Thư Giãn

[Dị Truyện] Tứ Nữ Kỳ Cung - Phần 1

“..Bức tượng…” “..Những bức tượng này…” “..Tại sao… Cái nào cái nấy đều mang trên mình hình hài và khuôn mặt kỳ dị tới đáng sợ như vậy?…” “.. Bỗng dưng thấy…