eSports

Nhờ VPL 2017, Truy Kích như hổ thêm cánh

Phải đến khi xuất hiện trong giải thể thao điện tử Vietnam Pro League (VPL) 2017, Truy Kích như tìm được đúng “chất” của mình, để rồi cả cộng đồng sôi sục…