Cộng Đồng

Nick Facebook 22595 kí tự không thể bị block giống Mark Zugkerberg

Người dùng có cái tên dài nhất Facebook này đã chính thức được đứng ngang hàng cùng Mark Zuckerberg a.k.a god of facebook khi “không thể bị block”. [sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/03/Screenshot_5-5.jpg” leftlabel=”Mark Zuckerberg” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/03/Screenshot_4-2.jpg” rightlabel=”Ngọt lắm…Mãi…