Game Mobile

Chỉ có trên Crossfire Legends: Bow Zonda

Tiếp tục với chuỗi bài giới thiệu vũ khí độc đáo trên Crossfire Legends, lần này chúng ta sẽ đến với một vũ khí phụ tuy thô sơ nhưng không kém phần…