eSports

Đột Kích: AK, không chỉ có AK-47

Cứ nhắc tới AK trong Đột Kích thì game thủ 10 người hẳn 9 liên tưởng ngay tới khẩu AK-47 nổi tiếng, từ DF tới báu vật và VIP. Nhưng nó không…