Game Mobile

Tầm Tình Lệnh - Game MMORPG 3D phát hành châu Á

QUỐC TẾ_ Tầm Tình Lệnh Mobile có phải là Trần Tình Lệnh – một tựa game do NetEase sản xuất hay không? Nhìn vào hình ảnh được cung cấp từ Tầm Tình Lệnh thì cho thấy không giống những hình ảnh trước đó.