Phim-Truyện

Điểm mặt các Guild trong Solo Leveling

Trong Solo Leveling, Guild là nhóm Thợ săn quy mô lớn thực hiện đột kích các cổng. Một quốc gia với hệ thống Guild hùng mạnh được coi là nắm giữ sức mạnh quân sự của quốc gia đó.