PC - Console

Đỗ đại học nhờ... Pokemon

Điều này hoàn toàn là sự thật khi một anh chàng đến từ đất nước mặt trời mọc chia sẻ trên TV sau khi đỗ vào một trường đại học danh tiếng…