eSports

Dota 2: Xuất hiện Bug Bristleback

Bị 4 hero địch focus, thậm chị bị Lion hút sạch mana nhưng trong 1 lần Quill Spray của Bristleback, 4 hero địch “đột tử” một cách khó hiểu. Một pha combat…