Đạo diễn Avengers: Endgame phản bác thuyết âm mưu Ant-Man 'chui hậu' để tiêu diệt Thanos: "Da ông ta cứng lắm"

Cộng Đồng

Đạo diễn Avengers: Endgame phản bác thuyết âm mưu Ant-Man 'chui hậu' để tiêu diệt Thanos: "Da ông ta cứng lắm"

Ant-Man sẽ thu nhỏ lại và bay vào… mông của Thano để tiêu diệt ông ta trong Avengers: Endgame? Chắc là không. Một trong những giả thuyết quái đản nhất từng xuất…