Nintendo, Blizzard và Epic Games thống trị BXH các nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên website nội dung người lớn

Cộng Đồng

Nintendo, Blizzard và Epic Games thống trị BXH các nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên website nội dung người lớn

Các nhà sản xuất game như Nintendo, Blizzard,… không biết sẽ phải “haha hay buồn” đây. Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp cuối năm thì website có nội dung người lớn…