Đóng cửa 3 trong số 4 cụm máy chủ không hề báo trước, NPH Tiếu Ngạo Giang Hồ Online đang khiến game thủ hết sức phẫn nộ

Game Online

Đóng cửa 3 trong số 4 cụm máy chủ không hề báo trước, NPH Tiếu Ngạo Giang Hồ Online đang khiến game thủ hết sức phẫn nộ

Vậy là sau một thời gian dài chờ đợi quá trình bảo trì, điều mà cộng đồng Tiếu Ngạo Giang Hồ Online Việt Nam lo lắng đã trở thành hiện thực… Như…