PC - Console

Far Cry 4: Khi co-op trở nên đa dạng hơn

Far Cry 4 có chế độ co-op hấp dẫn hơn nhiều so với Far Cry 3. [fresh_youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=Q1dB2u3L664″] Theo các trang tin game trên thế giới, một đoạn gameplay khoảng 10 phút…