PC - Console

The Evil Within tung bản patch vá lỗi

The Evil Within vừa ra mắt đã vướng một lỗi nghiêm trọng đến tốc độ khung hình. [fresh_youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=Hm3Z_xRCt6w”] Theo các trang tin game trên thế giới, tựa game kinh dị mới…