Game Mobile

Tencent và Huawei nhanh chóng 'làm hoà'

QUỐC TẾ_ Theo báo chí Trung Quốc ngày 03/01, Tencent và Huawei đã giải quyết được mâu thuẫn và các sản phẩm game của Tencent đã được trở lại GameCenter (AppGallery).
Cộng ĐồngGame Online

Huawei xoá game của Tencent

Tencent xác nhận rằng Huawei đã xóa danh mục trò chơi của hãng khỏi cửa hàng ứng dụng Huawei (Game Center). Nguyên nhân được cho là cả hai công ty không đạt được thỏa thuận về chia sẻ doanh thu.