PC - Console

"Bom xịt" Overkill's The Walking Dead đẩy nhà sản xuất đến nguy cơ đóng cửa

Hãng Starbreeze, nhà phát triển series The Chronicles of Riddick, PayDay 2 và xuất bản Overkill’s The Walking Dead đã xác nhận rằng công ty sẽ không thể kéo dài thêm 12 tháng nữa, trừ khi nhận được nguồn tiền viện trợ. Starbreeze đã có một năm 2018 đáng thất vọng và buộc phải tái cấu trúc sau doanh số kém của…