Game Online

Final Fantasy XV: Những hình ảnh đầu tiên hé lộ !

NV – Khá nhiều thay đổi và các bất ngờ, cho cả những fan lâu năm và những người chơi mới [su_youtube_advanced url=”http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LBilT83Uq4A” responsive=”no” showinfo=”no” rel=”no”] Đây là Gameplay thử nghiệm chính…