Game Online

FFOL3: Có hay không việc Sò lậu quay trở lại?

Cash và FC là 2 đơn vị tiền tệ chính được sử dụng trong FIFA Online 3 PC và FIFA Online 3 Mobile. Cách đây 3 năm, hoạt động mua bán Sò phi pháp đã khiến cho NPH Garena hết sức đau đầu khi có những giao dịch với hệ thống Paypal Pro. NPH Garena đã sớm có những hình thức xử phạt thích đáng đối với những tài khoản có…