eSports

Team PUBG SGD tố chủ nợ lương

Một diễn biến không quá bất ngờ nhưng có thể nói là cay đắng đã diễn ra khi năm mới 2020 mới đi chưa quá một nửa tháng đầu.