Ngọc mới giúp bạn dùng chiêu cuối với 60% giảm hồi chiêu, Riot đang đưa khiến LMHT gần với URF hơn bao giờ hết

eSports

Ngọc mới giúp bạn dùng chiêu cuối với 60% giảm hồi chiêu, Riot đang đưa khiến LMHT gần với URF hơn bao giờ hết

Loại ngọc mới với khả năng tăng AD/AP và một loại đặc biệt tới mức cho phép bạn giảm 60% hồi chiêu cho chiêu cuối: Đầu tiên là loại ngọc đem lại…