Game Mobile

PUBG Mobile Lite có mode Team Deathmatch

QUỐC TẾ_ Phiên bản PUBG Mobile Lite chuẩn bị có những bổ sung mới trong trò chơi khi có thêm mode Team Deathmatch. Người chơi có thêm cơ hội với mode chơi mới.