Game Mobile

5 tháng liên tiếp PUBG Mobile lập đỉnh doanh thu

Là một trò chơi battle royale hàng đầu hiện nay, PUBG Mobile hiện là sản phẩm mang về nguồn lợi doanh thu khổng lồ cho Tencent. Thật khó để một trò chơi cùng thể loại qua mặt được game tại thời điểm này.