Phim-Truyện

Pokémon: Tương lai của Ash với Serena

Ash có thể không bao giờ ngừng du hành khắp thế giới Pokémon, nhưng nếu cậu không làm vậy, sẽ có một cô gái hoàn toàn phù hợp để ổn định cuộc sống với Ash trong tương lai.