Game Online

Những Game Online sẽ sống mãi trong lòng người chơi Việt (Phần 5)

Có rất nhiều tựa game online ra mắt và để dấu ấn sâu đậm trong lòng người chơi trong nước. Dù đã đóng cửa hay vẫn còn hiện hành, với những tựa game này, dường như nó đã vượt ra khởi khái niệm về một trò chơi, một hình thức giải trí, mà phía sau đó là những nỗi niềm, những kỉ niệm, thậm chí là một…