Game Mobile

Xuất hiện tựa game về PewDiePie

QUỐC TẾ_ Tựa game có tên PewDiePie’s Pixelings chuẩn bị được phát hành ngay trong tháng 11 về streamer số 1 thế giới. Có lẽ, tên tuổi YouTuber PewDiePie hoặc Felix Kjellberg…