Cộng Đồng

Ngày này 21 năm trước, Pokemon ra đời

Đồng nghĩa với việc các Pokemon như Pikachu, khủng long lửa, ếch kì diệu 1 thời trên chiếc tivi của thế hệ trẻ Việt Nam đã bước sang tuổi 21. [su_youtube url=”https://youtu.be/oBxSkCX1Ur8″…