PC - Console

Hồ sơ nhà phát triển: EA Games

EA Games chắc chẳng còn gì quá xa lạ đối với game thủ, đây chính là một trong những tượng đài của nhà phát triển game trong ngành công nghiệp đầy lợi…